White-throated Sparrow 
Zonotrichia albicollis


Photos: 2002-2013 Patricia Velte

Return to Pat's Backyard BirdCam